آریا صنعت صدر

تامین مواد اولیه و ساخت قطعات و ماشین آلات صنعتی

شرکت آریا صتعت صدر در سایه تجربه و دانش فنی بالا و بهبود روز افزون توان فنی و مهندسی، قادر به تولید و تامین تجهیزات و ماشین آلات و قطعات صنعتی  مورد نیاز خطوط تولید صنایع مختلف می باشد. نمونه هایی از پروژه های موفق شرکت آریا صنعت را در عکس ها مشاهده می نمایید.

مشخصات تامین مواد اولیه و ساخت قطعات و ماشین آلات صنعتی

ساخت قطعات و ماشین آلات صنعتی

شرکت آریا صنعت صدر در سایه تجربه و دانش فنی بالا و بهبود روز افزون توان فنی و مهندسی، قادر به تولید و تامین تجهیزات و ماشین آلات و قطعات صنعتی  مورد نیاز خطوط تولید صنایع مختلف می باشد.